Slide background

Občianska iniciatíva za reguláciu vysielačov

Slide background

PODPORTE VÝZVU!
na novelu vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách
na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity...

Naša misia

Vytvorenie verejného tlaku na zmenu legislatívy Slovenskej republiky v súlade s najnovšími poznatkami vedy a odporúčaniami EU parlamentu na zavedenie pravidiel a zvýšenie opatrnosti pri účinkoch elektromagnetického žiarenia na zdravie ľudí.

Aktuality

2.1.2018

Regulácia vysielačov nielen v Prešove, správy STV1 2.1.2018: https://www.rtvs.sk/…12957/144846

Rádiožurnál (2.min.28.sek.): http://www.rtvs.sk/…/1123/818960

17.12.2017

TV Košice: Obyvatelia sa búria, vysielač na paneláku nechcú https://www.tvkosice.sk/…ca6b4a12c1e8

TA3: Žilinčania podpisujú petíciu za odstránenie vysielača https://www.ta3.com/…sielaca.html

India

Najvyšší súd v Indii nariadil, aby bol vysielač pre mobilné technológie vyradený z prevádzky; a to do siedmych dní od vydania rozhodnutia. Súd tak uznal tvrdenie žalobcu, že žiarenie vydávané vysielačom mu spôsobilo rakovinu. Harish Chand Tiwari bol ožarovaný po dobu 14 rokov vysielačom umiestneným v blízkom susedstve, čo u neho spôsobilo rozvinutie Hodgkinovho Lymfónu (zdroj: Times of India, 12.04.2017).

http://timesofindia.indiatimes.com/…58137346.cms


Vysielače a žiarenie

Elektromagnetické žiarenie je rozdelené do dvoch typov:

 1. nízkofrekvenčný elektrosmog do 1MHz trakčné vedenie železníc, vysokonapäťové vedenie, transformátory, úsporné žiarovky, spotrebná elektronika …
 2. vysokofrekvenčný elektrosmog 1 MHz a viac – mobilné telefóny, základňové stanice BTS, rozhlasové a televízne vysielače, Wi-Fi, Bluetooth, satelity, radary …

RIZIKÁ

Žiarenie emitované z mobilných telefónov, veží mobilných operátorov, Wi-Fi, TV a FM vysielačov je nazývané elektromagnetické žiarenie (EMR). Zvýšené hodnoty EMR predstavujú zdravotné riziko pre človeka aj životné prostredie.
Účinky mikrovlnného žiarenia sú klasifikované ako:

 1. Tepelné (termálne)
 2. Biologické (netermálne)

Súčasné normy bezpečnosti expozície sú založené hlavne na tepelných účinkoch a sú nedostatočné.
Netepelné účinky sú niekoľkonásobne škodlivejšie ako tepelné účinky!


Base station

Ľudia žijúci 50 až 300 m v okruhu antén sú v zóne vysokej radiácie (tmavo modrá) a sú náchylnejší reagovať na škodlivé účinky elektromagnetického žiarenia.

Štandardy a smernice:
Správa BioInitiative 2012 ODPORÚČA AKO BEZPEČNÉ:
1000 µW/m2 pre vonkajšie priestory, kumulatívna expozícia RF.
100 µW/m2 pre vnútorné priestory, kumulatívna expozícia RF.

Building Biology Institute, Nemecko – HODNOTY:
A. < 0.1 µW/m2, bez anomálií
B. 0.1 – 10 µW/m2, mierna anomália
C. 10 – 1000 µW/m2, ťažká anomália
D. > 1000 µW/m2, extrémna anomália

ICNIRP
Slovensko zákonne prijalo smernicu ICNIRP ako vodítko pre maximálne hodnoty
Hustota radiačného toku (Pd) = Frekvencia (MHz) / 200

Pre GSM900 (935–960 MHz) Pd = 4.7W/m2
a GSM1800 (1810–1880 MHz), Pd = 9.2W/m2.

ICNIRP ďalej prezrádza:
Smernica ICNIRP je určená iba k ochrane verejnosti pred krátkodobými tepelnými účinkami a nie proti „biologickým“ účinkom, ako je rakovina a genetické poškodenie z dlhodobej nízkej úrovne mikrovlnnej expozície z mobilných telefónov, stožiarov telekomunikačných operátorov a ďalších bezdrôtových zariadení.

Prečo regulovať

Predstavte si, že bývate v pokojnej štvrti, v malom rodinnom dome, do ktorého ste investovali okrem svojich financií hlavne svoj čas a energiu… Trvalo dlhšie, kým ste si zrealizovali svoj sen o tom ako má vyzerať Váš domov. Naozajstný domov, so všetkým, čo to prináša … Tam, kde ste naozaj doma.

Zrazu Vám túto idylku naruší niečo, čo ste nečakali, čomu vôbec nerozumiete, len intuitívne cítite, že Vás to môže ohroziť…

Tým niečím je 9 metrový stožiar s troma vysielačmi, nazývaný tiež základňová stanica mobilného operátora /BTS/, ktorá sa zo dňa na deň vypína na susednej budove, priamo nad Vašou záhradou.

Hneď Vás napadne, že to musel niekto povoliť a prečo, ak je to vo Vašom bezprostrednom susedstve, Vás o tom nikto neinformoval a nepýtal sa na Váš názor. Prvé, čo urobíte je, že kliknete na internet a nestačíte sa čudovať… Otvára sa Vám doteraz nepoznaná oblasť. Nájdete stránky o elektromagne­tickom žiarení, videá a odborné filmy venované tejto problematike. Vaše obavy sa potvrdzujú… Život pod vysielačom mobilného operátora môže mať závažný vplyv na zdravie.

Vaša cesta vedie na príslušný stavebný úrad. Dozviete sa, že všetko je legálne povolené, v súlade so stavebným zákonom. Pýtate sa, či nikoho nezaujímal názor ľudí bývajúcich v okolí a odpoveďou je, že pre rozhodnutie konkrétneho úradníka to nebolo vôbec potrebné. Mobilný operátor deklaroval splnenie limitov elektromagnetického žiarenia podľa platnej vyhlášky, takže nie je čo riešiť.

Doma klikáte ďalej… Nájdete si akreditovanú firmu na meranie EMG žiarenia a z protokolu o meraní sa dozviete, že hodnoty namerané vo Vašom dome vôbec nespĺňajú požiadavky na zdravé bývanie. Čítate, píšete maily a začnete telefonovať… Spojíte sa s odborníkmi a dozviete sa: …“áno, limity sú nastavené zle, ale nie je verejný ani politický záujem niečo meniť.“

Čo teraz? Bývanie vo Vašom ideálnom domčeku nadobudne zrazu iný rozmer. Ranná káva na terase je spojená s pohľadom na vynímajúci sa vysielač nad Vašou hlavou. Žiari nepretržitý, pulzný signál priamo do Vašej záhrady, do Vašej spálne a Vaše deti budú pod týmto najbližšie roky rásť.
Urýchlim to. Začnete zbierať podpisy, píšete odvolania a získate odborné argumenty.

Možno budete namietať, že vývoj je už taký a rozvoj techniky nezastavíme. Áno, máte pravdu lenže tak, ako je regulované napr. fajčenie, mala by byť regulovaná aj táto oblasť. Obzvlášť pre to, že v Ústave SR máme zakotvené aj právo na ochranu zdravia. Štát svojou legislatívou by teda mal predovšetkým chrániť svojich obyvateľov a nie záujmy mobilných operátorov.

Vyhláška MZ SR č. 534 /2007 Z.z. povoľuje limity, ktoré sú desaťnásobne vyššie ako boli napr. ešte v roku 1992 a vysielače mobilných operátorov tak môžu byť postavené prakticky kdekoľvek – na strechách obytných domov, na školách, nemocniciach, atď… Stačí sa rozhliadnuť okolo seba a zbadáte ich tiež nad svojou hlavou…

Odborníci upozorňujú, že elektromagnetické žiarenie je merateľná veličina a jeho zvýšené hodnoty, najmä nepretržité pôsobenie v blízkosti vysielačov /BTS/, môže mať dopad na zdravie ľudí. Mala by platiť zásada preventívneho opatrenia a ochrana pred možnými následkami. Toho sa ale štát vzdal.

Je tu možnosť, že samotné mesto – v zmysle zákona, ochráni zdravie svojich obyvateľov a zapláta tak dieru v systémovom zlyhávaní v štátu v tejto oblasti. V územnom pláne mesta môže upraviť podmienky na výstavbu takýchto stavieb.

Podarilo sa to už v niektorých mestách. Podporte prosím iniciatívu za zmenu regulatívu v umiestňovaní základňových staníc mobilných operátorov v Územnom pláne mesta Prešov.

Aktuálnosť požiadavky je opodstatnená práve sa začínajúcim budovaním ďalšej generácie sietí, ktorá bude pokračovať v najbližších rokoch a znamená rozširovanie jestvujúcich vysielačov ako aj vznik nových. Mesto môže v územnom pláne usmerniť ich výstavbu s prihliadnutím na možný dopad na zdravie svojich obyvateľov a vstupnými podmienkami tak umožniť mobilným operátorom skvalitniť celý proces prípravy. Tak ako je to aj v niektorých štátoch EÚ /napr. vo Švajčiarsku, Nemecku alebo Taliansku/.

Cieľom tejto iniciatívy nie je zastavenie rozvoja bezdrôtových sietí na území mesta Prešov, ale ich regulovanie v zmysle odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2011. V Ústave SR máme zakotvené aj právo na ochranu zdravia. Vyhláška MZ SR č. 534 /2007 Z.z. povoľuje limity elektromagnetického žiarenia, ktoré sú desaťnásobne vyššie ako boli napr. ešte v roku 1992 a vysielače mobilných operátorov môžu byť postavené prakticky kdekoľvek – na strechách obytných domov, na školách, nemocniciach, atď. Stačí sa rozhliadnuť okolo.

„Súčasné bezpečnostné štandardy odporúčané Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) [ICNIRP 1998], ktoré platia aj na Slovensku, sú založené na predpoklade, že energia, ktorú mikrovlnné žiarenie dodáva vystaveným tkanivám je bezpečná v prípade, ak nespôsobuje zvyšovanie teploty týchto tkanív. Preto je podľa bezpečnostných obmedzení ICNIRP vystavenie žiareniu z mobilných telefónov a bázových staníc bezpečné, aj keď je to v jednoznačnom rozpore s klasifikáciou mikrovlnného žiarenia ako možného karcinogénu v skupine 2B podľa IARC [IARC 2013]. Avšak bezpečnostné normy ICNIRP sú už zastarané a vôbec neberú do úvahy netermické účinky žiarenia, ktoré nespôsobujú zohrievanie tkanív, ale pôsobia na ne iným mechanizmom. Takisto nezohľadňujú predĺženú a nepretržitú dobu ožiarenia pri žiarení z bázových staníc.“ Doc.Ing. Igor Belyaev, DrSc.

Legislatíva

Územný plán mesta Prešov, v ktorom sú na str. 31 Regulativy RL5.2 k vysielačom: http://www.presov.sk/…d_file_f.php?… Celý dokument bol schválený Uznesením MsZ mesta Prešov č. 724/2017 zo dňa 28.6.2017

ZNENIE REGULATÍVU MESTA PREŠOV:

RL 5.2 Regulatívy pre umiestňovanie stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače, rádiové zariadenia typu WiFi, WiMAX a pod.) zabezpečujúcich pokrytie mesta službami elektronických komunikácií:

Dôvodová správa k regulatívom RL 5.2 (DOCX, 31kB)

1. Plochy rodinných domov, plochy bytových domov, plochy polyfunkčné občianska vybavenosť + bývanie v zmysle územného plánu mesta vyznačené na výkrese č. 2 – funkčné využitie plôch:

 1. Na týchto plochách sa povoľuje umiestňovať a prevádzkovať stavby elektronických komunikačných sietí – rádiové zariadenia BTS mobilných operátorov s výkonom deklarovaným v najnižšej výkonovej triede („Local Area“) alebo v strednej výkonovej triede („Medium Range“) podľa tabuľky B.1–2 v prílohe harmonizovanej európskej normy STN EN 301 502 V12.1.1, vydanej Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI).
 2. Na týchto plochách sa povoľuje umiestňovať a prevádzkovať rádiové zariadenia s max. vyžiareným kumulatívnym výkonom EIRP 50 W tak, aby intenzita elektromagnetického poľa E nepresiahla kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S nepresiahne 1 000 μW/m². Dodržanie stanovenej hodnoty sa preukáže výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetic­kého poľa.
 3. Na týchto plochách sa zakazuje umiestňovať a prevádzkovať stavby elektronických komunikačných sietí – rádiové zariadenia BTS mobilných operátorov s výkonom deklarovaným v najvyššej výkonovej triede („Wide Area“) podľa tabuľky B.1–2 v prílohe harmonizovanej európskej normy STN EN 301 502 V12.1.1 a rádiové zariadenia s kumulatívnym výkonom vyšším ako 50 W tam, kde intenzita elektromagnetického poľa E presiahne kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S presiahne viac ako 1 000 µW/m².
 4. Ochranné pásmo plôch rodinných domov, plôch bytových domov a plôch polyfunkčných OV+bývanie pre umiestňovanie stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení BTS mobilných operátorov s výkonom deklarovaným v najvyššej výkonovej triede („Wide Area“) podľa tabuľky B.1–2 v prílohe normy STN EN 301 502 V12.1.1, ako aj ostatných rádiových zariadení s vyžiareným kumulatívnym výkonom viac ako 50 W tam, kde intenzita elektromagnetického poľa E presiahne kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S presiahne viac ako 1 000 μW/m², je 500 m od hranice plochy vyznačenej na výkrese č. 2 – funkčné využitie plôch.

Ochranné pásmo plôch rodinných domov, plôch bytových domov a plôch polyfunkčných OV+bývanie je možné zmenšiť, ak sa preukáže podrobnými výpočtami priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa, resp. výkonovej hustoty poľa v okolí stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení, že intenzita elektromagnetického poľa E nepresiahne kdekoľvek na vymedzenej ploche kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S nepresiahne viac ako 1 000 μW/m² a prevádzkovateľ bude zaviazaný v budúcnosti neprekročiť deklarovaný výkon rádiového zariadenia. Projekt rozloženia intenzity elektromagnetického poľa je verejne prístupnou informáciou.

 1. Na vymedzených plochách je neprípustné rozširovanie a zvyšovanie výkonu existujúcich stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače, rádiové zariadenia typu WiFi, WiMAX a pod.), výmena a dopĺňanie telekomunikačných zariadení, ak intenzita elektromagnetického poľa E presiahne kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S presiahne viac ako 1 000 µW/m².

Prevádzkovatelia stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače, rádiové zariadenia typu WiFi, WiMAX a pod.) preukážu doloženým výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa, že na vymedzených plochách v citlivých miestach, nebude prekročená uvedená hodnota. Citlivými miestami sú miesta, kde sa predpokladá najvyššia hodnota expozície (lokálne maximum intenzity elektromagnetického poľa). Ich poloha sa určí výpočtom priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa vysielačov. Sledujú sa najmä polohy v hlavných smeroch antén a vo vyšších poschodiach domov. Citlivé miesta sa vyskytujú pri priamej viditeľnosti na antény vysielača do vzdialenosti 500 m od antén. Kontrolné merania musia rešpektovať metodiku normy STN EN 50492/A1.

2. Ostatné plochy mesta v zmysle územného plánu mesta vyznačené na výkrese č. 2 – funkčné využitie plôch

 1. Na týchto plochách sa povoľuje umiestňovať stavby stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače, rádiové zariadenia typu WiFi, WiMAX a pod.) podľa limitov stanovených Vyhláškou MZ SR č. 354/2007 Z. z.
 2. Na týchto plochách sa odporúča umiestňovať a prevádzkovať stavby elektronických komunikačných sietí – rádiové zariadenia BTS mobilných operátorov s výkonom deklarovaným v najnižšej výkonovej triede („Local Area“) alebo v strednej výkonovej triede („Medium Range“) podľa tabuľky B.1–2 v prílohe normy STN EN 301 502 V12.1.1 a ostatné rádiové zariadenia tak, aby intenzita elektromagnetického poľa E nepresiahla kumulatívnu hodnotu 0,6 V/m, respektíve hustota žiarivého toku S nepresiahla 1 000 µW/m².

3. Ostatné podmienky pre umiestňovanie stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení

 1. Na zabezpečenie a kontrolu uvedených výkonov slúži Databáza stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) na území Prešova a mapa s ich vyznačením.
 2. Umiestňovanie stavieb elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) nesmie nevhodne narúšať panorámu mesta, najmä Pamiatkovej rezervácie Prešov a Pamiatkovej zóny Soľná baňa, ako aj ochranné pásma kultúrnych pamiatok a pamiatkových území:

b1. Stavby elektronických komunikačných sietí – rádiové zariadenia osadzovať v pamiatkových územiach prioritne v pohľadovo neprístupných polohách.

b2. Pri umiestňovaní rádiových zariadení nenarušiť tzv. piatu fasádu mesta – historické strešné konštrukcie, dôležitosť zachovania ich sklonov, charakteru konštrukcií a historických zariadení ako sú napr. komíny.

b3. Stavby elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) nesmú narušiť významné pohľady, vymedzené hradobným systémom mesta a tiež územie mimo Pamiatkovej rezervácie Prešov. Pohľady na vstupy do pamiatkovej rezervácie zo Sabinovskej a Masarykovej ulice. Významné pohľadové kužele zorných bodov zo západnej strany, ktoré sú z Kúpeľnej a Požiarnickej ulice. Významné urbanistické, architektonické a architektonicko-krajinné pohľady a zorné body v historickej urbanistickej štruktúre mesta (najvýznamnejšie pohľady 1 – 37) sú vyznačené vo výkresoch č. 4 a 5 a zdokumentované vo fotodokumentácii Pamiatková rezervácia Prešov, Zásady ochrany pamiatkového územia – aktualizácia, ktoré vypracoval Krajský pamiatkový úrad Prešov v roku 2006, platné od 16. 2. 2009.

b4. Stavby elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) nesmú narušiť významné architektonicko-krajinné pohľady na prírodnú a kultúrnu krajinu v spolupôsobení s okolitým krajinným horizontom mimo územia Pamiatkovej rezervácie Prešov – najmä pohľadové zorné body a kužele na Kalváriu.

b5. Je neprípustné narušiť siluetu a panorámu pamiatkového územia stavbami elektronických komunikačných sietí – rádiových zariadení (najmä BTS mobilných operátorov, rozhlasové a televízne vysielače) vo vyznačených pohľadových kužeľoch, a to:

 • v chránených diaľkových pohľadových kužeľoch na pamiatkové územie č. 1 – 5 (viď. Zásady ochrany MPR Prešov, aktualizácia 2006, výkres č. 1)
 • v chránených pohľadových kužeľoch na pamiatkové územie písm. A – E (viď. Zásady ochrany MPR Prešov, aktualizácia 2006, výkres č. 2)
 • v chránených pohľadových kužeľoch z interiéru pamiatkového územia na dominanty v okolí (viď. Zásady ochrany MPR Prešov, aktualizácia 2006, výkres č. 4 a 5)
 • v chránených pohľadových kužeľoch v interiéri pamiatkového územia (viď. Zásady ochrany MPR Prešov, aktualizácia 2006, výkres č. 4 a 5)

Ďalšie zdroje

1.1. Mapa sietí v ČR www.gsmweb.cz/mapa

1.2. Podklady z BURGENWELLE , www.buergerwelle-schweiz.org
/Príklad projektu telekomunikačnej stavby mobilného operátora vo Švajčiarsku/

1.3. Dokumentárne filmy: http://elektrosmog.voxo.eu/videodokumenty

FULL SIGNAL /Plný signál/ – Česká televízia odvysielala v septembri 2012 film T. Jabariho z roku 2010 (český dabing). S viac než 3,5 miliardami používateľov mobilných telefónov na celom svete, tisíce veží mobilných vysielačov vyrastajú v susedstve obydlí ľudí, škôl na ich strechách. Ľudia začínajú pociťovať dôsledky. Film obsahuje rozhovory s vedcami, zákonodarcami a právnikmi o vplyve mobilných technológií.

RADIANT DAY /Žiarivý deň/ – Nórsky dokument Andreasa Borrngboa z roku 2009, /slovenský dabing/ Dokument, ktorý pátra po vzniku súčasných oficiálnych limitov ICNIRP, prečo sú limity také aké sú, a zároveň opisuje dva proti sebe stojace svety – tých, ktorí tvrdia, že mikrovlny sú neškodné a tých, ktorí pripúšťajú možné dôsledky z chronickej expozície. Dokument dáva priestor vyjadreniam predstaviteľov ICNIRP, WHO, IEEE, nazerá do rakúskeho Salzburgu, oslovuje výskumné tímy aj lekárov z Bratislavy.1.4 Rakúska príručka – sprievodca vysielačmi http:www.regulaciavysielacov.sk/…prirucka.pdf


1.5 Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o otázkach zdravia súvisiacich s elektromagne­tickými poľami (2008/2211(INI)) http:www.regulaciavysielacov.sk/…rlamentu.pdf


Čítajte tieto sekcie:

Odborno-Technické hľadisko
Zdravotno-Medicínske hľadisko
Právne hľadisko
Estetické hľadisko

Podporte výzvu

2. výzva na novelu vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí

Výzvu podpísalo ku dňu 2.2.2018 viacero odborných autorít z oblasti medicíny, fyziky a práva (zoznam v tomto dokumente)

1. výzva na novelu vyhlášky MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí